GÖNÜLLÜ OL

Nasıl gönüllü olabilirsin?

TTM’de profesyonel çalışmaların yanında, gönüllerin desteklediği ya da yürüttüğü programlara yer verilmektedir. TTM Gönüllü Çalışmaları kapsamında çeşitli etkinlikler, eğitimler ve danışmanlıklar yapılır. Program, gönüllülerin hak temelli bir sivil toplum örgütünde çalışma deneyimi kazanabilmelerini, kendi ilgi/uzmanlık alanlarında ihtiyaç sahipleri ile ortak çalışmayı, şiddet, önyargı ve ayrımcılığa karşı mücadele etmeyi, TTM çalışma ilkeleri kapsamında projeler geliştirebilmelerini hedefler.

Gönüllü katılım sağlanabileceği gibi stajyer olarak da çalışma imkânı vardır. Sorumluluk almaktan kaçınmayan ve işbirliğine açık adaylar ilan edilen tarihlerde açılan başvuru formunu doldurabilirler. Başvurular yüzyüze görüşmeden sonra nihai olarak sonuçlanır. Başvurular, merkezin ve bölgenin ihtiyaçları dikkate alınarak önceliklendirilir; başvuranın önerisi ve yeterliliği ile uyumuna göre değerlendirilir.

GÖNÜLLÜLÜK PROGRAMI

Tarlabaşı Toplum Merkezi’nin 2006 yılından bugüne dek alanda sürdürdüğü eğitsel/psikolojik/sosyal destek çalışmalarının sen de bir parçası olabilir; zamanının el verdiği, ilgi alanının yönlendirdiği ölçüde ekip içinde gönüllü çalışmalar yürütebilirsin.

Her gönüllü için planlanan çalışma programı bireyseldir, senin uygun zamanlarına ve ilgi alanlarına göre belirlenir. Tabii ki gönüllü olmak o kadar da kolay değil; planlanan programı düzenli olarak sürdürmek önemli.

Neler mi yapabilirsin?: Çocuk Çalışmaları, Gençlik Çalışmaları, Yetişkin Çalışmaları, Görsel, İşitsel, Beden Odaklı Sanat Atölyelerinde Asistanlık, Akademik Araştırma, Yayın ve Arşiv Taraması, Medya, Basın, Görünürlük Çalışmaları, Bireysel Hukuk Danışmanlığı, Kampanya/Lobicilik/Savunuculuk, Sponsor ve Fon Bulma, Çeviri Desteği, Grafik Tasarım Desteği, Kütüphane Çalışmaları

Ya da Kendi Yaratıcı Atölyeni Oluşturabilirsin!

GÖNÜLLÜ ÖYKÜLERİ