GÖNÜLLÜ OL

Nasıl gönüllü olabilirsin?

TTM’de profesyonel çalışmaların yanında, gönüllerin desteklediği ya da yürüttüğü programlara yer verilmektedir. TTM Gönüllü Çalışmaları kapsamında çeşitli etkinlikler, eğitimler ve danışmanlıklar yapılır. Program, gönüllülerin hak temelli bir sivil toplum örgütünde çalışma deneyimi kazanabilmelerini, kendi ilgi/uzmanlık alanlarında ihtiyaç sahipleri ile ortak çalışmayı, şiddet, önyargı ve ayrımcılığa karşı mücadele etmeyi, TTM çalışma ilkeleri kapsamında projeler geliştirebilmelerini hedefler.

Gönüllü katılım sağlanabileceği gibi stajyer olarak da çalışma imkânı vardır. Sorumluluk almaktan kaçınmayan ve işbirliğine açık adaylar ilan edilen tarihlerde açılan başvuru formunu doldurabilirler. Başvurular yüzyüze görüşmeden sonra nihai olarak sonuçlanır. Başvurular, merkezin ve bölgenin ihtiyaçları dikkate alınarak önceliklendirilir; başvuranın önerisi ve yeterliliği ile uyumuna göre değerlendirilir.

EĞİTİM ve ETKİNLİKLER

TTM aynı zamanda bireyler için kendilerini gerçekleştirebilecekleri ve sivil hayata aktif katılım sağlayabilecekleri bir alan.

Gönüllü çalışmalar yalnızca merkez içinde sürdürülen faaliyetleri desteklemekle sınırlı değil. Gönüllülerin karar alma aşamalarına etkin katılımı, sorumluluk alarak iç işleyişle ilgili önerilerde bulunmaları, savunuculuk faaliyetleri yürütmeleri bizim için önemli ve değerli. Sen de merkez aracılığı ile seminer, konferans, film gösterimi, sergi, festival, toplantı, atölye çalışması gibi eğitim, kültür ve sanat etkinlikleri düzenlemek için çalışmalar yürütebilir, TTM’den içerik ve planlama ile ilgili destek isteyebilirsin. Bunun yanı sıra gönüllüler için düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz eğitim ve etkinliklere katılarak hak temelli bir sivil toplum örgütünde çalışma deneyiminin yanı sıra, insan hakları savunuculuğu, toplumsal adalet, toplumsal cinsiyet, eşitlik, ayrımcılık, göç gibi toplumsal konularındaki farkındalığını artırabilirsin.

GÖNÜLLÜ ÖYKÜLERİ