ÇOCUK ÇALIŞMALARI

YARATICI DRAMA ATÖLYESİ

Çalışmanın yapıldığı dönem: 2006-2015 (devam ediyor)

Drama Atölyesi'nde yaratıcı drama metotları kullanılmaktadır. Merkez'de yapılan yaratıcı drama çalışmasına katılan çocuklar oyuncu değil katılımcı; yöneten ise öğretmen değil lider olarak adlandırılır. Liderin görevi çocukları rollere yönlendirmek değil, çocuklara 'rehberlik' etmektir. Yaşları 7-14 arası çocuk katılımcılardan oluşan yaratıcı drama atölyesi çocukların motivasyonu ile her sene bir yılsonu gösterisi sahneye koymaktadır.