EĞİTSEL DESTEK

OKUL ÖNCESİ ÇALIŞMALARI

Çalışmanın yapıldığı dönem: 2007-2011

Bir ana sınıfı eğitmeni ve merkezi psikoloğu gözetiminde 4, 5, 6 yaş grubu çocuklarla yapılan çalışmalar, beş ayrı alanda gelişim kaydetmeyi hedeflemektedir. Bunlar, psikomotor, sosyal-duygusal, dil, bilişsel, özbakım alanlarıdır. Anasınıfında yapılan tüm çalışmalar bu beş alandan en az birinin gelişimini içermektedir. Bunun için de anaokulu programları Merkez'de uygulanabilecek şekilde hazırlanıp uygulanmakta; yaşlarına göre hafta içi sabah ve öğle grubu olarak ve her grubun en az iki gün yararlanmasını temel alacak şekilde planlanmaktadır.

Anasınıfı çalışmalarına lise ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden gönüllü ve stajyerler alınmaktadır.

Sosyo – ekonomik yoksunlukların yoğun olduğu bölgelerde çocukların okul öncesi hizmetlerinden yararlanması zaruridir. TTM anasınıfı, ücretsiz, ulaşılabilir ve çocuk yetiştiren ebeveynleri de daha yakından desteklediğinden Tarlabaşı için çok önemlidir. 2007-2013 yılları arasında yaklaşık 500 çocuğun yararlandığı anasınıfı çalışması mekânsal ve mali yetersizlikten dolayı çalışmalarını durdurmuştur.

Anasınıfı çalışmalarına sponsor olarak çocukların ücretsiz ve kaliteli temel eğitim haklarından yararlanmasını sağlayabilir; ileride yeterli destek alamamalarından kaynaklı olası okul bırakmalarının önüne geçebilirsiniz.