ATÖLYELER

Sirko Fantastiko, 2019

Sosyal Sirk

2019'da 23 kez yapılan sosyal sirk atölyelerine Türkiyeli 50 Suriyeli 44 çocuk katıldı. Katılımların %49'u kız; %51'i oğlandı.

2018 yılından beri haftada iki gün olmak üzere, dezavantajlı kılınmış gruplarda sirk sanatlarını kullanarak bedensel ve sosyal gelişimi hedefleyen bir öğrenme metodu olan Sosyal Sirk, TTM'de Sirko Fantastiko inisiyatifi iş birliği ile gerçekleştirilen atölyelerde uygulanıyor. Grup bilinci farkındalığı, grup oyunları aracılığı ile eğlenme, bedensel farkındalıklar ile hareket kombinasyonu, materyal kullanma ve beceri geliştirme gibi öne çıkan hedefler, sosyal sirk prensipleri ile çalışılmaktadır. Açık kapı sosyal sirk atölyelerinde düzenli katılımı mümkün olamayan çocuklar için program hazırlanırken, kapalı grup sirk atölyelerinde ise katılımı devamlı olan çocuklarla daha uzun vadeli atölye çalışmaları gerçekleşmektedir. Sosyal sirk atölyesinde çocukların bedensel olarak güçlendikleri ve bedenleri ile ilgili söz haklarına dair farkındalıklarının arttığı gözlemlenmiştir.

Tarlabaşı Toplum Merkezi’nde sosyal sirk atölyesi 8-14 yaş aralığındaki çocuklarla devam ediyor.

Çocukların materyal kullanma üzerindeki bilgi birikimi ve becerilerindeki artışın çocukların sanatsal olarak kendilerini ifade etme alanlarını açmaktadır. Bu vesileyle çocukların güvenli ifade alanları bulmaları ve şiddete dayalı çözüm mekanizmalarından uzaklaşmaları beklenmektedir. Her yıl birikimli olarak ilerleyen atölyelerin sonunda sokak gösterileri düzenlenmektedir. Şenliğe dönüşen sokak gösterilerinde çocuklar ve yetişkinler, keyifli ve güvenli bir alanda birlikte vakit geçirmektedir.

Sirko Fantastiko Sokak Gösterisi Afişi, 2019
  • Ocak,2020'de 9 kez gerçekleşen Sosyal Sirk Atölyesi’ne 33 çocuk 79 kez katıldı.
  • Şubat,2020'de 8 kez gerçekleşen Sosyal Sirk Atölyesi’ne 19 çocuk 53 kez katıldı.
  • Mart,2020'de 3 kez gerçekleşen Sosyal Sirk Atölyesi’ne 12 çocuk 24 kez katıldı.