ATÖLYELER

Pezzettino, Leo Lionni, kitaptan.

Felsefe Atölyesi

Çocuk kitapları ve öyküler üzerinden sorgulama pratiği yapılan felsefe atölyesi 2019 yılında Ocak-Mayıs ayları arasında haftada bir gün gerçekleşti. Felsefe atölyelerinde öykü, kısa film, fotoğraf gibi farklı medyumlar, güvenli bir tartışma ortamı yaratmak üzere uyaran olarak kullanılır ve bir sorgulama topluluğu deneyimi hedeflenir.

Amaç felsefi sorulara dair farkındalık yaratarak, bu tür soruların tek bir doğru cevabı olmadığı bilinciyle, çocukların meselelere eleştirel yaklaşımını destekleyerek kendi düşüncelerini inşa ve ifade edebilmelerine kolaylaştırıcılık etmektir. Bu da problem analizi, argümantasyon geliştirme, problemleri farklı açılardan görebilme, farklı fikirlere açıklık, topluluk bilinci gelişimi ve mantıksal hataları ayırt edebilme becerileri geliştirilmesinde doğrudan etkili olur.