ATÖLYELER

Çok Güzel Atölye, 2019

Çok Güzel Atölye

2019 yılında 173 kez yapılan Çok Güzel Atölye'ye 72 Türkiyeli 82 Suriyeli olmak üzere 154 çocuk katıldı. Toplamda 1390 katılım gerçekleştiren çocukların %51'i kız %49'u oğlandı.

2016 yılından beri hafta içi her gün devam eden Çok Güzel Atölye, çocuklarla birlikte “katılımcı, güvenli bir alanda ihtiyaçlarımız ve taleplerimiz neler olabilir?” sorusu etrafında şekillenmektedir. 2011 yılı itibariyle Suriye’de iç savaşın başlamasıyla Tarlabaşı, İstanbul’a gelen Suriyeli ailelerin yeni yaşam mekanları olmuştur. Çok Güzel Atölye, Tarlabaşı Toplum Merkezi’nin Suriyeli mülteci gruplarla -Kürt, Dom, Abdal, Türkmen- ilk karşılaşma anları ve yaşanılan karşılıklı zorlukların bir çıkarımı olarak “Çocuk güvenliği ve çocuk katılımı araçlarının hakim olduğu, her çocuğun biricikliğini gözeten yeni bir kapsayıcı atölye mümkün mü?” sorusunun cevabını bulmak için başlamıştır.

Tarlabaşı Toplum Merkezi’nde Çok Güzel Atölye 7-14 yaş aralığındaki çocuklarla 2016 Kasım ayından beri devam ediyor.

Zamanla çocuklar tarafından “Çok Güzel Atölye” ismini alan atölyeye, sosyal uyumu arttırmak ve bir arada yaşam pratiklerini güçlendirmek adına Türkiyeli çocuklar da dahil oldu. Okuma yazma bilen ve bilmeyen çocukların katıldığı bir atölye olması sebebiyle resim, drama ve müzik alanları atölyelere dâhil edilmekte ve etkinlikler bu üç alan üzerinden şekillendirilmektedir. Atölyenin çok dilli yürütülmesi ile, farklı dilleri konuşan çocukların ortak üretim süreçleri destekleniyor.

Atölyenin temel kazanım hedefleri toplumsal cinsiyet eşitliği ve şiddetsizlik perspektifi. Büyük grup ve küçük grup etkinlikleri ile atölyede yer alan çocuklarla karşılaşma anları çocuk katılımı ilkeleriyle ve çocukların güvenliğini gözeterek “oyun” çerçevesinde yeniden üretilmektedir. Çok Güzel Atölye gönüllüleri aynı zamanda ilgili (link) politika belgelerine bağlı kalarak hareket etmektedir.

  • Ocak,2020'de 22 kez gerçekleşen Çok Güzel Atölye’ye 58 çocuk 180 kez katıldı.
  • Şubat,2020'de 19 kez gerçekleşen Çok Güzel Atölye’ye 50 çocuk 168 kez katıldı.
  • 1-13 Mart,2020'de 9 kez gerçekleşen Çok Güzel Atölye’ye 33 çocuk 79 kez katıldı.