SAVUNUCULUK

TTM, koruma ve güçlenme faaliyetleriyle eşgüdümlü olarak savunuculuk programı kapsamında saha çalışmaları, raporlama, görünürlük ve farkındalık artırma faaliyetleri yürütmektedir.

Tarlabaşı’na ve bölgede yaşayanlara yönelik önyargıların azaltılması, eğitime erişim başta olmak üzere çocukların hakları ve Tarlabaşılı kadınların haklarına ilişkin izleme ve raporlama çalışmaları yapılmaktadır. Bunlarla birlikte geliştirilen işbirliği ve ağlar ile yerel kamu kuruluşlarına verilen danışmanlıklar aracılığıyla çocuk katılımı ve çocuk güvenliği kavram ve politikalarının yaygınlaştırılması TTM’nin önceliklendirdiği savunuculuk faaliyetleri arasındadır.

Covid-19 sürecinde İstanbul'un Farklı Yerlerinde Çocukların Haklarına Erişimi Araştırması, 2020