GÖNÜLLÜ SÜPERVİZYONLARI

Gönüllülerimizin katıldıkları çalışmalar sırasındaki yaşantılarını paylaşmaları ve zorlanılan noktalarda birlikte çözümler üretebilmek amacıyla süpervizyon çalışmaları psikolojik danışman kolaylaştırıcılığında gerçekleştirilmektedir.

2019 yılı Kasım ve Aralık aylarında 3 süpervizyon çalışması 15 gönüllünün katılımı ile gerçekleştirildi.

Self-care / Özbakım

Bireyin hayatında travmatik bir yaşantının söz konusu olması, yalnızca yaşantıya doğrudan maruz kalan bireyi değil, bireyin ilişkide bulunduğu kişileri de etkileyebilmektedir. Bu bağlamda travmatik yaşantılara sıklıkla maruz kalan / kalmış olan çocuklarla yürütmekte oldukları çalışmalar sırasında gönüllülerin; bedensel, psikolojik ve zihinsel iyi oluşlarının takibi ve desteklenmesi noktasında süpervizyon çalışmalarına ek olarak özbakım odaklı bireysel ve grup destek çalışmaları da gönüllülerle yürüttüğümüz çalışmaların sürdürülebilirliği açısından önem taşımaktadır.