TTDD

Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği

Kuruluş amacını, Tarlabaşı toplumunu desteklemek olarak belirleyen Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği, 5 Haziran 2007 tarihinde kuruluşunu resmen tamamlamıştır.

Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği, Merkez'i yaşatabilmek ve faaliyetlerinin devamını sağlayabilmek amacı ile kamuoyunda, medyada faaliyetlerin tanıtımı ve mali destek sağlanması yolunda çalışmalar sürdürmektedir.

Yönetim Kurulu
  • Gizem Külekçioğlu Başkan
  • Cem Demirayak Başkan Yard.
  • Murat Çelik Sekreter
  • Berkay Hacımustafa Sayman
  • Melda Akbaş Üye
Denetim Kurulu
  • Aslı Silahtaroğlu Bekmen
  • Buse Demir
  • Ayşegül Özadak
Dernek Tüzüğü için tıklayın Bağışçı hakları için tıklayın

TARLABAŞI TOPLUM MERKEZİ

Tarlabaşı Toplum Merkezi (TTM) İstanbul'un çok boyutlu dezavantajlı bölgelerinden biri olan Tarlabaşı'nda bölge sakinlerinin kent yaşamına eşit katılımını desteklemek için 2006 yılında kurulmuş, hak temelli çalışan bir sivil toplum örgütüdür.

Amaçları arasında sosyal hayattan dışlanan, her türlü yoksulluk ve yoksunlukla mücadele eden bölge sakinlerinin güçlendirilmesi ve yürüttüğü savunuculuk çalışmaları aracılığıyla Tarlabaşı'na yönelik ön yargıların azalmasını sağlamak, haklarla ilgili ve hak ihlallerine karşı farkındalık kazandırmak vardır.

TTM Organizasyon Şeması

TTM, 2006 yılından bu yana Tarlabaşı'nda 15000'in üzerinde dezavantajlı çocuk, genç ve kadına sosyal, psikolojik ve eğitsel destek ve danışmanlık sağlamıştır.

Birlikte Çalıştığı Kurumlar: İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, AÇEV, TAPV, İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi (ÇOÇA), ÇAÇA, Göçmen Dayanışma Ağı- Göçmen, Dayanışma Mutfağı, Aksanat, Salt Galata, TOHAV, KAOS GL, İKSV, İSUZU, IBM, SİYAH PEMBE ÜÇGEN, BAŞAK SANAT VAKFI, GÜNDEM ÇOCUK DERNEĞİ, SGDD, İKGV, TOG, TEGV, Af Örgütü, STGM, Mavi Kalem Derneği, Sulukule Gönüllüleri Derneği, MODE İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Birimi, SKYGD, CISST, Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Mor Çatı, Tüsev, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV), Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA-DER), Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Hümanist Grup, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Kliniği, Yeniden Derneği, Hasta Hakları Derneği, Lambda İstanbul, Spod

ÜYESİ OLDUĞU AĞLAR: Çocuğa Karşı Şiddet Platformu, Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürü ile Mücadele Ağı, Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişimi, Kamu Harcamalarını İzleme Platformu, Denge ve Denetleme Ağı

BİZ KİMİZ

Tarlabaşı Toplum Merkezi'nin kadrosu

Remziye Bozkuyu

Remziye Bozkuyu

Ofis Sorumlusu