TTDD

Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği

Kuruluş amacını, Tarlabaşı toplumunu desteklemek olarak belirleyen Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği, 5 Haziran 2007 tarihinde kuruluşunu resmen tamamlamıştır.

Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği, Merkez'i yaşatabilmek ve faaliyetlerinin devamını sağlayabilmek amacı ile kamuoyunda, medyada faaliyetlerin tanıtımı ve mali destek sağlanması yolunda çalışmalar sürdürmektedir.

Yönetim Kurulu
 • Gizem Külekçioğlu Başkan
 • Cem Demirayak Başkan Yard.
 • Murat Çelik Sekreter
 • Berkay Hacımustafa Sayman
 • Melda Akbaş Üye
Denetim Kurulu
 • Aslı Silahtaroğlu Bekmen
 • Buse Demir
 • Ayşegül Özadak
Dernek Tüzüğü için tıklayın Bağışçı hakları için tıklayın

İLKELERİMİZ

Tarlabaşı Toplum Merkezi’nin Çalışma İlkeleri

 • Tarlabaşı Toplum Merkezi (TTM), Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği’nin tüzüğünde yer alan çalışmaların sürdürüldüğü bir kurumdur.
 • TTM eğitsel, sosyal ve psikolojik destek vermek amacıyla kurulmuştur. TTM danışanlarına ve TTM üzerinden hiç kimseye aynı ya da nakdi yardım dağıtımı yapılamaz. TTM’den hizmet alanlardan hiçbir şekilde ücret talep edilemez.
 • TTM, çalışmalarını sosyal adalet, insan hakları, eşitlik ve demokrasi prensiplerini gözeterek yürüten, hiçbir ayrımcılık gözetmeyen, hak temelli çalışan bir kurumdur. TTM, çalışmalarında hiçbir şekilde kişiler arası etnik köken, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, cinsiyet kimlik, cinsel yönelim, dış görünüş, fikir veya düşünce, felsefi inanç, sosyal köken, sınıf, doğum, ekonomik ve diğer toplumsal konumlar yönünden ayrımcılık yapmaz. TTM’de gönüllü ve profesyonel çalışanlar ancak ve ancak bu prensipler dahilinde ekipte yer alır. Her türlü baskı ve ayrımcılığın karşısındadır. Bir sosyal hizmet kurumu olarak tarafsız bir hizmet sunmayı amaç edindiği için faaliyetlerini herhangi bir siyasi görüş ve partiye bağlı olarak yürütmez.
 • TTM toplumsal adalet perspektifi ve eşitlik ilkesiyle çalışmalarında önceliği dezavantajlı gruplara (çocuk, genç, kadın, azınlık, sosyo- ekonomik yoksunluk içinde olanlar, göç mağdurları, toplumda ayrımcılık yaşayan her türlü etnik grup, farklı cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimi olan bireyler, engelliler, vb) verir.
 • TTM topluma, çocuk ve insan hakları konusunda bilinç ve farkındalık kazandırmak için çalışır, faaliyetlerini buna göre düzenler. Tüm çalışmalarında öncelikli olarak çocuğun yüksek yararını gözetir ve ancak bunu gözeten çalışmaları destekler. TTM, kendi örgütlenmesinde, projelerinde, hizmet alanında şiddetin her türlüsüne karşı çıkar ve çalışmalarında bu ilkeyi uygular. TTM’de yer alan tüm çalışmalarda sanat ve eğitim çatısı altında barışçıl bir hizmet politikası esastır.
 • Tarlabaşı Toplum Merkezi, Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi ve Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşme başta olmak üzere tüm uluslararası çocuk hakları belge ve standartlarını temel alarak çalışmalarını yürütür, toplumda bu hakların görünür olması ve yaygınlaşması için çalışır.
 • Tarlabaşı Toplum Merkezi çalışmalarında çocuk ve genç katılımını önemser, çocuklar ve gençler karar alma süreçlerinde etkin bir rol oynar.
 • Çocuğa karşı yapılan her türlü ayrımcılığın önlenmesinde; çocuğun yüksek yararının gözetilmesinde; yaşam, gelişim ve katılım hakkının korunmasında çalışır, mücadele edenlerle işbirliği yapar.
 • Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği hak temelli çalışan sivil toplum örgütleri ile işbirliğine açıktır ve ayrımcılıkla mücadelede dayanışmaya önem verir.
 • TTM hiçbir suretle Tarlabaşı ve Tarlabaşılılara yönelik önyargılara ve damgalamalara yer veren kurumlarla işbirliği yapmaz, kendi bünyesinde bu tür çalışmalara yer vermez.
 • TTM’den hizmet alan danışanların mahrem bilgileri, özel hayatın gizliliği ve danışan- danışman mahremiyeti prensibi doğrultusunda, hiçbir suretle paylaşılamaz.
 • TTM faaliyetleri, eylemleri ve kaynakları konusunda şeffaftır.
 • TTM için alınacak kararlarda dernek yönetim kurulu (başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman, üyeler) yetkilidir. Kararların alınma sürecinde merkez çalışanları ile görüş alış verişi ve konsensus esastır. TTM’de yer verilecek çalışmalarda Tarlabaşı’ndaki ihtiyaçlar ve talepler önceliklidir.
 • Tarlabaşı Toplum Merkezi’nde gönüllü çalışmak için öncelikli online başvuru formunu doldurmak esastır. Adayların TTM çalışma ilkelerini kabul etmeleri şartıyla, ancak yüz yüze görüşme sonrasında yetkinlikleri ve TTM ihtiyaçlarına uygunlukları gözetilerek çalışmalar içinde yer almaları kesinleşir.
 • Tarlabaşı Toplum Merkezi’nde profesyonel olarak çalışacak kişi, başvuran adaylar arasından merkez sorumlusu ve yönetim kurulu ortak kararı ile belirlenir. Adayların TTM çalışma ilkelerini kabul etmeleri şartıyla ancak yüz yüze görüşme sonrasında yetkinlikleri ve TTM ihtiyaçlarına uygunlukları gözetilerek çalışmalar içinde yer almaları kesinleşir.
 • Amaçlar doğrultusunda bağımsız olarak ya da ilgili kuruluşlarla kurs, seminer, konferans, sempozyum, sergi, festival, temsil, gösterim, toplantı, atölye çalışması, çalıştay, kongre ve panel gibi eğitim ve kültür çalışmaları düzenlenir; her türlü işitsel, görsel ya da basılı malzemeyi oluşturulur ve yaygınlaştırılır.
 • Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği çalışma alanı olan TTM’deki amaçları doğrultusundaki çalışmalarını sürdürebilmek ve kaynak sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası kurum ve organizasyonlar ile proje ortaklığına girilebilir, proje başvurusunda bulunulabilir ve kaynak yaratma çalışmaları yapılabilir.
TTM Çalışma İlkeleri PDF dökümanı için tıklayın

BİZ KİMİZ

Tarlabaşı Toplum Merkezi'nin kadrosu

Remziye Bozkuyu

Remziye Bozkuyu

Ofis Sorumlusu