Kentsel Dönüşüm ve Tarlabaşı Paneli

FOTOĞRAFLAR

13 Kasım 2014 tarihinde Tarlabaşı Toplum Merkezi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından gerçekleşen panelde, konu Tarlabaşı özelinden hareketle, daha geniş bir perspektiften devletin değişen işlevinin insanın mekanla ve birbiriyle ilişkisi, estetik anlayışı, gündelik hayatı yorumlayışı, politika yapıcılarla ve kendisiyle ilişkisi üzerine etkisi konuşuldu.

İnsan hak ve özgürlüklerine dayalı, içerici, eşitlikçi ve sosyal dayanışmacı, hukuki güvenceleri ve katılımcı mekanizmalarıyla tüm sakinlerinin barış ve onur içinde yaşayabilecekleri sürdürülebilir bir kentin inşası için sizin de yapabilecekleriniz var:
Teşhir et, rezil et!

http://teshiretrezilet.tumblr.com/