SAVUNUCULUK

SAHA TARAMASI ve RAPORLANDIRMA

Tarlabaşı Toplum Merkezi yerinde destek hizmetleri sunmak, kadınlara doğrudan ulaşabilmek ve güncel ihtiyaçlarını saptayabilmek için 2014 Nisan ayından itibaren ev ziyaretlerine başlamıştır. Görüşmelerde demografik bilgilerin yanı sıra, kadınların doğrudan kendileri ile ilgili psikolojik, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarına da bakılmıştır. Görüşmelerde ayrıca, çok kültürlülük, komşularla, göçmenlerle ve yurt dışından gelen öğrencilerle ilişkiler; engellilik ve hastalık bilgisi; lgbti bireylere yönelik tutumlar; kentsel dönüşüm; sağlık, emniyet ve kamu kurumları ile ilişkiler ve üreme sağlığı ve cinsel haklar hakkında detaylı görüşmeler yapılmıştır. 2015 Nisan ayına kadar devam edecek ve 100 kadına ulaşılması hedeflenen tarama sonunda görüşmeler raporlandırılacaktır. Raporların, fotoğraflar ve alıntılar ile birlikte kitaplaştırılarak ilgili sivil toplum kuruluşu ve kamu kurumlarına ulaşması sağlanacaktır.