SAVUNUCULUK

MEDYA ve GÖRÜNÜRLÜK

Tarlabaşı Toplum Merkezi yaptığı tüm görünürlük ve medya çalışmalarını “TTM, çalışmalarını sosyal adalet, insan hakları, eşitlik ve demokrasi prensiplerini gözeterek yürüten, hiçbir ayrımcılık gözetmeyen, hak temelli çalışan bir kurumdur. TTM, çalışmalarında hiçbir şekilde kişiler arası etnik köken, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, dış görünüş, fikir veya düşünce, felsefi inanç, sosyal köken, sınıf, doğum, ekonomik ve diğer toplumsal konumlar yönünden ayrımcılık yapmaz. Her türlü baskı ve ayrımcılığın karşısındadır. Bir sosyal hizmet kurumu olarak tarafsız bir hizmet sunmayı amaç edindiği için faaliyetlerini herhangi bir siyasi görüş ve parti ile bağlı olarak yürütmez” ilkesi ile yürütmektedir. Tarlabaşı Toplum Merkezi aktivitelerini duyurmak için ve Tarlabaşı’na yönelik önyargıların giderilmesinde sosyal medya araçlarını etkin kullanır; kendi çalışmalarının görünürlüğünde ajitatif yorumlardan kaçınır; kişisel hakların korunmasına özen gösterir. Tüm görünürlük faaliyetlerinde özel hayata saygı esastır.

Merkezde ağırlıklı olarak hizmet odaklı çalışmalar yürütüldüğü için, savunuculuk çalışmalarının büyük bölümü medya üzerinden yürütülmektedir. Tarlabaşı bölgesinde yaşanan hak ihlallerinin görünür kılınması için yürütülen savunuculuk çalışmaları medya aracılığı ile yaygınlaştırılmaktadır. Özellikle, zorla yerinden edilen grupların yaşadığı travmalar; çoğunlukla yoksul halkın yaşadığı bölgelerde yapılan kentsel dönüşüm projelerinin çevre, kent ve sakinlerine olan olumsuz etkileri; fiziksel ve mekânsal farklılıkla, kimliğe dayalı ve etnik çeşitlilikten kaynaklı her tür ayrımcılık iletişim araçları kullanılarak gündemleştirilir.

*Basın kuruluşlarının Tarlabaşı Toplum Merkezi ile yapmayı istedikleri haberlerde Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği’nin 12.01.2011 tarihinde aldığı kararla düzenlenmiş olan basın protokolünü imzalaması gerekmektedir.