SAVUNUCULUK

AĞ ve PLATFORMLAR

Tarlabaşı Toplum Merkezi üyesi olduğu ağ ve platformların hedeflerine yönelik çalışmalar düzenler, bu örgütlerle işbirliği yapar, hak temelli hedeflerin yaygınlaşmasında aracı olur, fikir beyan eder. Bu platformların görünürlüğünün sağlanmasına destek olur.

Üyesi olduğu ağlar: Çocuğa Karşı Şiddet Platformu, Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürü ile Mücadele Ağı, Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişimi, Kamu Harcamalarını İzleme Platformu,Denge ve Denetleme Ağı