ÇALIŞMALAR

PSİKO-SOSYAL DESTEK

Çalışmanın yapıldığı dönem: 2006-2015 (hala devam ediyor)

Psiko-sosyal destek; çocuklar, gençler ve yetişkinler için bireysel danışmanlık/rehberlik ve grup çalışmaları şeklinde gerçekleşmektedir. Danışmanlık/rehberlik konuları; çocuk gelişimi, ebeveyn tutumlarının düzenlenmesi, aile içi şiddet, uyuşturucu, grup içi davranışlar, verimli çalışma yöntemleri ve işsizlik, yoksulluk gibi çevresel etkenlerden kaynaklı sorunlar şeklinde sıralanabilir. Psikolojik danışma/rehberlik sürecinde ayrıca fiziksel ve psikolojik kontrol için hastaneye yönlendirme, hastanede eşlik etme, ev ziyareti, çocuklarla gündelik yaşam becerileri atölyeleri, risk altındaki çocukların Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Toplum Polisi gibi kamu kuruluşlarıyla işbirliği içinde takibi, öğretim yapılan okuldaki öğretmen ve psikolojik danışman ile telefonla ve yüz yüze görüşme yer almaktadır. Bunların yanı sıra özel öğrenme ihtiyaçları olan çocuklara yönelik bireysel destek verilmektedir. Gençlerle ise bireysel haftalık çalışma programı hazırlama, okul ve bölüm seçme gibi akademik rehberlik çalışmalarının yanı sıra; aile, arkadaş ve romantik ilişkileri konularında bireysel danışmanlık da verilmektedir.

Grup çalışmaları dahilinde ise gençler ve yetişkinlere yönelik insan hakları, cinsel sağlık, ayrımcılık gibi konuların işlendiği ve ortak sorunların konuşulduğu sohbet toplantıları bulunmaktadır.