GÖÇ ÇALIŞMALARI

DOM ÇOCUKLAR

Çalışmanın yapıldığı yıl: 2015 (devam ediyor)

2011 yılından itibaren Türkiye, Suriye savaşından kaynaklanan büyük bir göç dalgasıyla yüzyüze geldi. Bu süreçte Tarlabaşı, çok kültürlü yapısı ve merkezi konumundan dolayı kültürel olarak dezavantajlı Suriyeli Kürtler ve Domlar için bir sığınak haline geldi. Bununla birlikte, göçmenler bu durumla baş edebilmek için desteğe ihtiyaç duydular.

Özellikle Domlar, savaş travmaları, yoksulluk ve ayrımcılık gibi göçmen olmanın zorluklarına diğer Suriyeli gruplara görece daha fazla maruz kaldılar. Ayrıca kolluk kuvvetlerinin sıklıkla keyfi müdahelelerine maruz kalmaktalar ve sokaklarda dilenmeye başlamalarından beri çeşitli tehlikelere açıklar. Yüzleştikleri tüm şiddetten dolayı, onlarla güven ilişkisi kurmak zaman istemekle birlikte bu ilişki oldukça kırılgan. 10 yaşından büyük tüm çocuklar -özellikle kızlar- aile içinde yetişkin ve çocuk bakıcısı olarak görülmekteler. Erken evlilikler oldukça yaygın. Örgün eğitime katılabilseler de öğretmenler, aileler ve diğer çocuklar tarafından bit, hastalık ve hırsızlık gibi meseleler üzerinden suçlanmaktalar.

TTM, Dom çocuklarla çalışmaya travmaların etkilerini azaltmak ve yeni evlerine adaptasyonlarını güçlendirmek amacıyla başladı. Bu doğrultuda, TTM 4 başlık altına alınmış bir dizi aktivite planladı: Dil Dersleri, Akademik Destek, Psiko-Sosyal Destek ve Barış İnşası Çalışmaları.

İlk başlık, çocuklara Türkçe öğretmek ve böylece diğer insanlarla iletişim kurabilmelerini ve okula gidip devam edebilmelerini sağlamak. Çünkü bir çocuk okula başlayabilse bile, birçoğu dil engeli sebebiyle bir süre sonra okuldan uzaklaşmakta. Türkçe dersleri 7-11 ve 12-15 olmak üzere iki yaş grubu ile haftada iki gün gerçekleştiriliyor.

İkinci başlık, 7-15 yaşları arasındaki çocuklara akademik destek vermekti. Dom çocuklar, Suriye’de de okula sağlıklı olarak devam edemiyorlardı. Bununla birlikte Türkiye’deki güvensizlik hissi ve çocukların eve ekonomik katkı sağlıyor olmalarından dolayı aileleri onları okula kayıt ettirmek istemiyorlar. Aileler çocukları okula kayıt ettirmeleri için ikna edilmeye çalışılıyor ve gidenler okul zamanı sonrasında akademik olarak destekleniyor. Ayrıca, örgün eğitime dahil olamayanlara okul öncesi temel akademik beceri kazandırmaya yönelik 7-11 ve 12-15 yaş grupları olarak hafta ikişer kez atölye düzenlendi.

Yaratıcı drama, beden perküsyonu ve el işi atölyeleri gibi aktivitelerle gerçekleştirilen üçüncü başlık da psiko-sosyal destek. Bu atölyelerden bazıları atölyenin yapısı gözetilerek karma yapıldı. Her atölye haftada bir kez gerçekleştirildi.

Dördüncü başlık, barış inşası çalışmaları.