ÇALIŞMALAR

ÇOCUKLARIN ŞİDDET ALGISI PROJESİ

Çalışmanın yapıldığı dönem: 2016

Çocukların gözünden şiddetin nasıl algılandığını araştırmayı, çocukları şiddet içeren etkileşimlere karşı güçlendirmeyi ve toplumda bu konuda duyarlılık yaratmayı hedefleyen bu projenin temel faaliyeti olarak Tarlabaşı’nda yaşayan 7-15 yaş arası çocuklarla oturumlar ve atölye çalışmaları yürütülmüştür.

Sözel paylaşımlara ek olarak resim, hikaye yazımı, fotoğraf gibi sanatsal ifade araçlarının da kullanıldığı bu çalışmalarda çocukların günlük hayatlarında şiddet yaşantılarını nasıl algıladıkları ve kavramsallaştırdıkları araştırılmıştır. Proje kapsamında yürütülecek atölye çalışmalarına Tarlabaşı’nda yaşayan 7-15 yaşlarında toplam 87 çocuk katılmış, araştırma ayağı kapsamında 30 çocuğun atölye çalışmaları incelenmiştir.

Projeyle ilgili daha detaylı bilgi için proje web sitesini ziyaret edebilirsiniz: http://cocuklarinsiddetalgisi.tarlabasi.org